Új milennáris velodrom

Meghirdetés:2013-10-21 06:00:00
Kiírás megvásárlása:2013-11-16 16:00:00
Kérdések beérkezésének határideje:2013-10-28 22:22:39
Kérdések megválaszolásának határideje:2013-11-04 22:59:59
Kivételi határidő:2013-12-16 22:59:59
Eredményhiredtés:2014-01-22 22:59:59
Formája:Névaláírásos
Pályázati anyag elérhetősége:Szabadon letölthető
A beadás fizetéshez kötött:Nem
Kivételhez kérjük jelentkezzen be.

Pályázat tárgya

ÚJ MILLENÁRIS VELODROM A NEMZETI OLIMPIAI KÖZPONTBAN

Felhívás

Egy nemzetközi színvonalú multifunkciós Velodrom, a Nemzeti Olimpiai Központ számára szükséges sport (edzés és verseny egyaránt), szabadidős és rekreációs funkciók kiszolgálásra alkalmas sportlétesítmény létrehozása, mely alkalmas edzések, hazai - és esetenként nemzetközi - versenyek lebonyolítására, annak megfelelően kialakított sportpályákkal, kiszolgáló terekkel. 
Az épület városi szövetbe illesztése rendkívüli jelentőséggel bír (városszerkezeti koncepcióba illeszkedés, különös tekintettel a műemléki környezetbe való beágyazottságra, illetve a jövőbeni istvánmezei fejlesztésekhez való viszonyára).
Az épületnek reprezentálnia kell a Nemzeti Olimpiai Központ szellemiségét, a magyar élsportban betöltött vezető szerepét. Az épületegyüttes tervezésekor figyelembe kell venni, hogy a Velodrom épülete alapvetően sporttevékenység végzésére szolgál, de multifunkcionális kulturális szerepet is betölthet, melyet ki kell szolgálnia építészeti, környezetalakítási eszközökkel.

Kiírás

A TERVPÁLYÁZAT CÉLJA:

A dokumentációban megfogalmazott tervezési program megvalósítására pályázati formában keresi Kiíró a legjobb tervet és ez alapján a feladat tervezésére legalkalmasabb tervezőt, hogy a Nemzeti Olimpiai Központ számára a fenti tárgyban megnevezett épület magas szintű építészeti megoldással valósulhasson meg.
A TERVPÁLYÁZAT KIÍRÓJA:
Nemzeti Sportközpontok (a továbbiakban: „Kiíró” vagy „Ajánlatkérő”)
Székhely: 1146 Budapest, Istvánmezei út 3-5.
Internetcím: www.mnsk.hu
Tel.: +36 1 471 4298
Fax: +36 1 471 4120

A TERVPÁLYÁZAT LEBONYOLÍTÓJA:

BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. (BMSK)
Székhely: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.
Internetcím: www.mnsk.hu
Tel.: +36 1 471-4146
Fax: +36 1 471-4290

A TERVPÁLYÁZAT TÁRGYA:

Egy nemzetközi színvonalú multifunkciós Velodrom, a Nemzeti Olimpiai Központ számára szükséges sport (edzés és verseny egyaránt), szabadidős és rekreációs funkciók kiszolgálásra alkalmas sportlétesítmény létrehozása, mely alkalmas edzések, hazai - és esetenként nemzetközi - versenyek lebonyolítására, annak megfelelően kialakított sportpályákkal, kiszolgáló terekkel.
Az épület városi szövetbe illesztése rendkívüli jelentőséggel bír (városszerkezeti koncepcióba illeszkedés, különös tekintettel a műemléki környezetbe való beágyazottságra, illetve a jövőbeni istvánmezei fejlesztésekhez való viszonyára).
Az épületnek reprezentálnia kell a Nemzeti Olimpiai Központ szellemiségét, a magyar élsportban betöltött vezető szerepét. Az épületegyüttes tervezésekor figyelembe kell venni, hogy a Velodrom épülete alapvetően sporttevékenység végzésére szolgál, de multifunkcionális kulturális szerepet is betölthet, melyet ki kell szolgálnia építészeti, környezetalakítási eszközökkel.

A TERVPÁLYÁZAT JELLEGE, FORMÁJA:

A tervpályázat jellege: NYÍLT
A tervpályázati eljárás formája: ÁLTALÁNOS ELJÁRÁS
A tervpályázat: TITKOS
A beruházás nemzetgazdasági szempontból: KIEMELT

A TERVPÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ BESZERZÉSÉNEK MÓDJA

A fizetés feltételei és módja:
A tervpályázati dokumentációt bármely érdekelt gazdasági szereplő térítésmentesen átveheti. A tervpályázati dokumentáció ellenértékét kizárólag a Bíráló Bizottság által a tervpályázatot követő közbeszerzési eljárásban ajánlattételre felkérni javasolt pályázó köteles az eljárást lebonyolító BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. (BMSK Zrt.) MKB Bank Nyrt.-nél vezetett 10300002-20260206-00003285 sz. számlájára történő átutalással kiegyenlíteni. A tervpályázati dokumentáció ellenértéke összesen: nettó 50.000,- HUF + ÁFA.

Pályázati anyagok